I am selling my OTDR EXFO FTB200 Platform with module 7400E-2347B.
2) Wavelenghts 1310nm,1383nm, 1550nm, 1625nm
3) Dynamic Range
1310nm /42dB ,1383nm/40 dB,1550nm/41 dB ,1625nm /41dB
4) Valid Calibration upto 10 Months.
5) New O
Riyadh Tools, SAR 1 / Fluke DSX-8000 Utp Calibrated ,exfo otdr FTB200  1310nm,1383nm,1550nm,1625nm  sale or Rent, 1