દુબઈમાં નવી વ્યવસાયની તક (Mob :+971557205633)

અમે ડુબાઇમાં બિઝનેસ સેટઅપના અનુભવમાં આગળ વધી રહ્યા છીએ

અમારી સેવાઓ છે: -
** અમે દુબઇમાં તમામ પ્રકારની કંપની માટે સંપૂર્ણ પ્રો સેવા કરીએ છીએ.
** અમે દુબઈમાં કંપની રચના માટે તમારી સહાય કરીશું.
** અમે લેબર ડિપાર્ટમેન્ટ, ઇમીગ્રેશન અને ઇકોનોમિક વિભાગ માટે પ્રો સર્વિસ હાથ ધરીએ છીએ.
** વિવિધ હેતુ માટે પોલીસ ક્લિયરન્સ માટે દસ્તાવેજીકરણ સહાય.
** દસ્તાવેજ ક્લિયરિંગ.

ન્યૂ ટ્રેડ લાયસન્સ
નવી એલએલસી કંપની
કોમર્શિયલ કંપની
વ્યવસાયિક કંપનીઓ
એકલ સ્થાપના કંપનીઓ
દુબઇમાં શાખા કચેરીનું નિર્માણ
ટ્રેડ લાયસન્સના તમામ પ્રકારનું નવીકરણ
લાયસન્સ / વ્યવસાયની ખરીદી અને વેચાણ
ઑફિસો અને દુકાનોની ગોઠવણ
લાયકાતવાળા સ્થાનિક પ્રાયોજકની વ્યવસ્થા

અમારી પાસે વેચાણ માટે કેટલાક ડબ્બા આધારિત વેપાર લાઇસેંસ છે

1. જનરલ ટ્રેડિંગ લાયસન્સ
2. ટેકનિકલ સેવા લાઇસન્સ
3. ફૂડ સ્ટફ ટ્રેડિંગ લાઇસન્સ
4. ફાઈનાન્સિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લાઇસન્સ
5. આઇટી લાયસન્સ
6. પ્રવાસન લાઇસન્સ
8. મકાન સફાઈ લાઇસન્સ
9. ઇલેક્ટ્રો મિકેનિકલ લાયસન્સ
10. કમ્પ્યુટર ટ્રેડિંગ લાઇસન્સ
11. નિકાસ નિકાસ લાઇસન્સ

અમારો સંપર્ક કરો રસદાર ખરીદનાર

મોબાઇલ / Whatsapp: +971557205633
મોબાઇલ / Whatsapp: +971501690083
ઇમેઇલ: [email protected]