Bakanteng kwarto ng 15araw.
Para sa Pilipino na pansamantala
Malapit sa Carrefour Manama
May sariling banyo,bed at AC
Pwedeng upahan ng arawan.
Tumawag o What'sapp 32119712
Para sa kumpletong detalye