ആയുർവേദ മസ്സാജിനു വിളിക്കുക

വളരെ മിതമായ നിരക്കിൽ ആയുർവേദ മസ്സാജ് ചെയ്യുന്നു ,എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടിയ രജിസ്റെർഡ് സ്പാ. ആവശ്യമുള്ളവർ 12 pm നും 12 am നും ഇടക്ക് വിളിക്കുക വാട്സ്ആപ് മൊബൈൽ നമ്പർ +973-34223191 ( വിന്നി കേരള)