Taga-alaga ng bata / katulong sa mga gawaing bahay
4 hanggang 8 oras na trabaho
Sahod (depende sa oras ng natapos na trabaho)
Contact via watsapp lang: