Người Đánh Giá / Người Mua Sắm Bí Ẩn (Tất Cả Các Thành Phố Của Việt Nam)

Bạn thích mua sắm, có con mắt phê bình và khách quan và muốn tham gia đánh giá Dịch vụ khách hàng tại khu vực của bạn trong thời gian rảnh. Tìm các nhiệm vụ Mua sắm bí ẩn của bạn với ISC-CX.

Điều kiện tiên quyết:
- Trên 18 tuổi.
- Được trang bị điện thoại thông minh có camera.
Nhiệm vụ tự do không thường xuyên.

Bạn sẽ có thể đặt bài tập với các thương hiệu nổi tiếng và đa dạng: thời trang, thể thao, siêu thị, sản xuất đồng hồ, ô tô và hơn thế nữa. Bạn sẽ đóng vai khách hàng tìm kiếm lời khuyên và sẽ đánh giá dịch vụ nhận được.
Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.isc-cx.com.

Thú vị? Bạn chỉ cần một vài cú nhấp chuột. Liên kết trực tiếp đến biểu mẫu đăng ký: https://myaccount.internationalservicecheck.com/registration/Default.aspx
Hoặc bạn có thể viết thư tới [email protected]
Sau khi tạo hồ sơ của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên thông báo cho bạn về tất cả các bài tập hiện có.

Hẹn sớm gặp lại!