SAR 123 / month - 2 BR - Room For Rent (filipino Only) Free Water (call 0533613301)

Dalawang Bakanteng kwarto sa Faisaliya. para sa pinoy lamang. libre tubig at accessible sa lahat....(Hospital, Supermarket, Bakala, Pharmacy, Sarawat)