SAR 250/month, 3 ബെഡ് സ്പേസ് Available

ബാച്ചിലർ റൂമിൽ 3 ബെഡ് സ്‌പൈസ് അവൈലബിൾ ഉണ്ട്. ആവശ്യമുള്ളവർ ബന്ധപ്പെടുക. 6 മാസത്തേക് 1500 റിയാൽ ആണ് വാടക.