Kabayan...Sa Naghahanap Po Ng Service Khobar-Dammam (1st Industrial City)

Kabayan...Sa naghahanap po ng Transportasyon na pinoy from Al Khibar to Dammam 1st Industrial city

Khobar take off time - 7:00 AM
1st Industrial City, Dammam - 5:00 PM