Kamusta mga Kabayan,
Mga Produkto ng Katad

Leather laptop bag, sinturon, pitaka at Customized Lamb leather Jacket na magagamit lamang sa Tunay na Katad. Ginawa sa Pakistan

Makipag-ugnay sa # 059-808-5225
Lokasyon: Prince BADAR, 16th Cross, Malapit sa Shakir Copy Center, Al.Khobar Shumalia

Ang Google "Jinih Creations" at suriin ang mga pagsusuri ng pangmatagalang Mga kliyente.
Khobar, Watches, SAR 123456,  Mga Produkto Ng KatadKhobar, Watches, SAR 123456,  Mga Produkto Ng KatadKhobar, Watches, SAR 123456,  Mga Produkto Ng KatadKhobar, Watches, SAR 123456,  Mga Produkto Ng KatadKhobar, Watches, SAR 123456,  Mga Produkto Ng KatadKhobar, Watches, SAR 123456,  Mga Produkto Ng KatadKhobar, Watches, SAR 123456,  Mga Produkto Ng KatadKhobar, Watches, SAR 123456,  Mga Produkto Ng Katad