SAR 20000/year, 2 BR, 2BR 1H 1K 1T&B Kabayan Flat (Filipino Only)

2BR 1H 1K 1 T&B (Kabayan only) on 1ST FL para sa mga babae o may pamilya may mga anak merun Roof Deck pwede mag bbq sampay tambay laro mga bata lagyan pool bahala kau po enjoy. Only for Filipinos.

Location: Harap ng Blue Star Camp Hotel/Compound opposite side may mga puno.

Whatsapp: 0554168324
Olaya, Apartments/Houses, SAR 20000/year,  2 BR,  2BR 1H 1K 1T&B Kabayan Flat (Filipino Only)Olaya, Apartments/Houses, SAR 20000/year,  2 BR,  2BR 1H 1K 1T&B Kabayan Flat (Filipino Only)Olaya, Apartments/Houses, SAR 20000/year,  2 BR,  2BR 1H 1K 1T&B Kabayan Flat (Filipino Only)