Kabayan...sa Naghahanap Po Ng Car Service Khobar - Dammam - Khobar

Kabayan...sa naghahanap po ng Car Service

Khobar - Dammam (1st Industrial City) - Khobar ----- Daily (Sunday - Thursday)

Khobar Take off Time - 7:00 AM - 1st Industrial City, Dammam going back Time - 5:00 PM

Weekend Car Service - Any time from early Morning until 10:00 PM....

Tawag lang KABAYAN....