Assalamualikum!

ALHUMDULILLAH sehatmand janwar ki qurbani ka nazam rakha gaya hai

Tamam precaution aur safai ke saat qurbani ki jayegi mask sanitization ke saat

Free home delivery

Booking started

Fee hisaa 3600/-
Per hissa 3600/-

Online payment available

Google pay no:- 6303890277
Contact no :- 6303890277

hisse ka gosht ghareebon mein taqseem karne ka nazam b hai ager chahe toh