Sofa set (2 PCs.)
Khobar, Furniture, SAR 100,  SOFA SETSKhobar, Furniture, SAR 100,  SOFA SETS