കടകളിലേക്ക് ബില്ലിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറും അക

കടകളിലേക്ക് ബില്ലിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറും അക്കൗണ്ടിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറും ആവശ്യമുള്ളവർ ബന്ധപ്പെടുക

ബഖാല, സൂപ്പർമാർക്കറ്റ്, ഹോട്ടൽ, കോഫി ഷോപ്പ് , മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ് വെയർ ഹൗസ്, കെ. ഒ. ടി. (റെസ്റ്റോറന്റ് ) തുടങ്ങിയ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വാറ്റ് സംബന്ധമായ ബില്ലുകൾ ലഭിക്കാൻ ആവശ്യമായ കമ്പ്യൂട്ടർ (വാറ്റ് ബില്ലിങ് സിസ്റ്റം) മിതമായ നിരക്കിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു
കൂടാതെ
വാറ്റ് രെജിസ്ട്രേഷൻ
വാറ്റ് സബ്മിഷൻ
സെക്യൂരിറ്റി സൊലൂഷൻസ് : -
CCTV കാമറ
ടൈം അറ്റെന്റൻസ് (ബസ്മ ദവാം)
സെൻട്രൻ ടെലഫോൺ സിസ്റ്റം
ഇന്റർകോo സിസ്റ്റം
മോഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ
വെഹിക്കിൾ ട്രാക്കിംഗ് സിസ്റ്റം
ഡോർ ആക്സസ് കൺട്രോൾ
വെബ് ഡിസൈനിംഗ്
ഐ ഡി കാർഡ് പ്രിന്റിംഗ്
ബാർകോഡ് പ്രിന്റിങ്
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്
ബന്ധപ്പെടുക.
056 748 8419 call / whatsup
Riyadh
KSA


DB Software & IT Solutions (A Complete IT Solution)Riyadh, Saudi Arabia
DB Software & IT Solutions (A Complete IT Solution)
We Sale Billing Software for Shops (Coffe Shop, Supermarket, Roasted, Restaurant, KOT for Restuarent )Warehouses end Est.
And Also we install Time Attendance, CCTV camera, Network Systems, IP, Telephone Systems etc. if any one want install or buy pls contact. 0567488418