30, BRIDE..AND GROOM.INDIAN .HYD.USA.UK.CANADA.CITIZEN GREENE CARD

ASSALAMU ALAIKUM WWB
Hamare yahan qhoob surath educated deendar gharaneke.LADKE AUR LADKIYON KE rishton ke liye. doctors. engineers. Post graduate. Graduates. Indian hyd.telangana. gulf. USA.Canada. UK.. ksa.ke urgent. Rishte maujood hain. Photo biodata ke sath.
Contact Karen WhatsApp.;+918121102783.( shadi payamath centre).👫 ( aqde SANI ke rishte bhi maujood hain )