SAR 625/month, 1 BR, Sharing Room Available For Filipino Family Only .

SHARING ROOM AVAILABLE FOR FILIPINO FAMILY ONLY..

ANG FLAT AY MAYROONG 4 KWARTO, 1 SALA ,1 KUSINA AT 2 PALIKURAN.

625 RIYAL ANG RENTA NG ISANG KWARTO KADA BWAN, AT ANG ELECTRICITY BILL AY PAGHAHATIAN NG APAT NA RENTER KADA BWAN.

WALANG PROBLEMA SA TUBIG,
MALINIS AT MAAYOS ANG GUSALI, ITO AY MALAPIT LAMANG SA AL_RAYA MARKET..

SA MGA KATANUNGAN CONTACT IN WHATSAPP 053 135 3301
Al Bawadi, Apartments/Houses, SAR 625/month,  1 BR,  Sharing Room Available For Filipino Family Only .