Sr 2500/month, 4 BR, Flat Room For Rent Para Sa Pamilyang Family Lamang.

Flat Room for rent para sa pamilyang family lamang.

Ang flat ay mayroong 4 na kwarto, 1 sala, 2 bathrooms. Ito po ay maayos at malinis. Walang problema sa tubig. Ang renta po ay 2500 riyal kada bwan.

Ito po ay sa Bawadi district,malapit sa Bawadi market at Al raya supermarket. 

For more information contact to 0531353301 WhatsApp only..
Jeddah, Apartments/Houses, Sr 2500/month,  4 BR,  Flat Room For Rent Para Sa Pamilyang Family Lamang.