Salaam Walekum rahmtullahi Barakatuh mamu booklen Chala sakta hun aur makbas Bhi Chala sakta hun aur Batti Mujhe 25 3000 Riyal tankha chahie aur rihaish Roti vagaira is Waqt Mein jadaha ke sath gareena oo tax Mein Rah raha hun