Sofa set 3+2+1+1
Khobar, Furniture, SAR 400,  Sofa SetKhobar, Furniture, SAR 400,  Sofa SetKhobar, Furniture, SAR 400,  Sofa Set