SAR 23500, Hyundai Elantra, 2012, Automatic, 300000 KM, Sell Car

Hyundai elentra car sell automatic gear good condition

Aziziyah, Vehicles, Cars & Trucks , SAR 23500, Hyundai Elantra, 2012, Automatic, 300000 KM, Sell CarAziziyah, Vehicles, Cars & Trucks , SAR 23500, Hyundai Elantra, 2012, Automatic, 300000 KM, Sell CarAziziyah, Vehicles, Cars & Trucks , SAR 23500, Hyundai Elantra, 2012, Automatic, 300000 KM, Sell Car